หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 


นายสนั่น อ่ำยิ้ม
นายก อบต.ไกรกลาง
 


จ่าสิบเอกสมาน พรมนิล
รองนายก อบต.


นายกำเหนิด อ่ำยิ้ม
รองนายก อบต.
 


นายสละ ไกรกิจราษฎร์
เลขานุการนายก อบต.