หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายอัมพร ฉันทรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
089-563-8836
 
 

 
เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลไกรกลาง
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ : 055-655-887
โทรสาร : 055-655-887
Website : www.kraiklang.go.th
Email : kraiklang555@gmail.com, saraban@kraiklang.go.th, saraban_blackup@kraiklang.go.th
 


 


  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรกลาง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)