หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว1473 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น Local Education Center information system : LEC ประจำปีการศึกษา 2563  [ 29 ก.ย. 2563 ]   
สท 0023.2/ว 3477 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รอบ 8  [ 29 ก.ย. 2563 ]   
สท0023.4/ว1472 โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 29 ก.ย. 2563 ]   
สท0023.3/ว1467 รายงานการจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพ  [ 29 ก.ย. 2563 ]   
สท0023.3/ว1466 ประมวลผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี  [ 29 ก.ย. 2563 ]   
สท0023.3/ว3465 สรุปผลการดำเนินโครงการ ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 29 ก.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,501