หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
   
 
สท0023.3/ว120 ขอความร่วมมือจัดส่งสำเนาประกาศเป็นอำเภอปลอดขยะเปียก  [ 21 ม.ค. 2563 ]    
 
สท0023.3/ว182 การแต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด  [ 21 ม.ค. 2563 ]    
 
สท0023.5/ว118 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 21 ม.ค. 2563 ]    
 
สท0023.5/ว109 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน  [ 21 ม.ค. 2563 ]    
 
สท0023.5/ว108 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 ม.ค. 2563 ]    
 
สท0023.5/ว107 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP  [ 21 ม.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2271