หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
084-594-4452
 


นายทองใบ อ่ำยิ้ม
ประธานสภา อบต.ไกรกลาง
 


นายแนบ บัวเผื่อน
รองประธานสภา อบต.


นางเพชร แก้วฤทธิ์
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายไฉน บัวเผื่อน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นางเพขรรุ่ง อินทรชิต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายแนบ บัวเผื่อน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายทองหล่อ มากมูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นางเฉลี่ย ต่ายจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นางเพชร คงรอต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายสมบุญ อ่ำยิ้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายสายัญณ์ อินสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายชัยพร ชูชื่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6