หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายอัมพร ฉันทรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
089-563-8836
 


นายทองหล่อ มากมูล
ประธานสภา อบต.ไกรกลาง
 


นายจ๋อง เพิ่มพูล
รองประธานสภา อบต.


นางเพชร คงรอต
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายอดิศร ปานมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายสายัน อินสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายทองหล่อ มากมูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นางเพชร คงรอต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายสมบุญ อ่ำยิ้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายสายัญณ์ อินสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นางสายฝน อ่ำยิ้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายจ๋อง เพิ่มพูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8