หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5
กิจกรรม
 
สายตรงนายก
084-594-4452
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่ดำเนินการตรวจตลาด บริเวณ หน้าโรงเรียนวัดดอกสักมิตรภาพที่ 231 [ 19 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 8
 


 
ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของต้นไม้ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน [ 14 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 6
 
 
     


 
ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตาม 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน การทำน้ำห [ 14 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 6
 


 
ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า [ 14 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 18
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 112