หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5
กิจกรรม
 
สายตรงนายก
084-594-4452
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 7 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 10
 


 
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ.ห้องประจำศูนย์ ICT ชุมชนตำบลไกรกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 30 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 13
 


 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 28 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 6
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 116