หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 10.31 น. โดย คุณ ไชโย อินเชื้อ

ผู้เข้าชม 12 ท่าน