หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
ประกาศรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 14.49 น. โดย คุณ ไชโย อินเชื้อ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน