หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ได้อนุญาติให้นางสาวเสาวนีย์ อ่ำยิ้ม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และนางยุพิน ทับจาก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่มประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วใของประชาชน ครั้งที่ ๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 10.07 น. โดย คุณ ไชโย อินเชื้อ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน