หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายอัมพร ฉันทรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
089-563-8836
 

 
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง มอบให้นายทองใบ อ่ำยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลางและ ร.ต.อ.สุชาติ ลิ้มรส เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลางพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ ๔ (บ้านแป้ง) ที่อยู่ระหว่างกักตัวเฝ้าระวังสังเกตุอาการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 15.11 น. โดย คุณ ไชโย อินเชื้อ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน