หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  30 มี.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563  3 เม.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒  30 มี.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2563  27 มี.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete รหะสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.24-005 สายไกรกลาง-หนองหลอด หมู่ที่ 7-8 ตำบลไกรกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มี.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙  23 มี.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง  23 มี.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2563  20 มี.ค. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563  18 มี.ค. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงกาารซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.24-005 สายไกรกลาง - หนองหลอด หมู่ที่ 7,8 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  16 มี.ค. 2563 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52