หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการสอบสวนของผู้รับผิดทางล่ะเมิด สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น   16 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้ผู้ขอรังวัดที่ดินไปขอรับเงินมัดจำรังวัดที่เหลือจ่ายคืน   15 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขั้นตอนวิธีการทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน   15 ต.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู   8 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง    7 ต.ค. 2562 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการอบรมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการตรวจสอบสวนของผู้รับผิดทางละเมิดสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๒   2 ต.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   27 ก.ย. 2562 2418
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2   27 ก.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   26 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร   25 ก.ย. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 49