หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลอง และแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2563  14 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจและความคิดเห็น การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง รายละเอียดปรากฎตาม QR Code นี้  12 ม.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  11 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน  11 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓  7 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการเข้าร่วมการถ่ายทอดสดงานวันต่อต้านคอร์ชันสากล (ประเทศไทย)  21 ธ.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  21 ธ.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒  8 ธ.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  4 ธ.ค. 2563 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมวินัยเบื้องต้น  3 ธ.ค. 2563 56
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 49