หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
084-594-4452
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  12 ก.ค. 2564 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง  27 มิ.ย. 2564 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  14 มิ.ย. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  11 มิ.ย. 2564 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ปี 2563  6 พ.ค. 2564 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3Rs  1 พ.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  30 เม.ย. 2564 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  27 เม.ย. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  27 เม.ย. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  27 เม.ย. 2564 47
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51