หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลควบคุมภาย และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง  22 มี.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสุตร เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับระบบ eMENSCR  12 มี.ค. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสุตร เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับระบบ eMENSCR  12 มี.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔  8 มี.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน  23 ก.พ. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  3 ก.พ. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2564  1 ก.พ. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  1 ก.พ. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  25 ม.ค. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส่ สุโขทัยใสสะอาด ๒๕๖๔  20 ม.ค. 2564 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50