หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
084-594-4452
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน  11 ม.ค. 2564 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓  7 ม.ค. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓  31 ธ.ค. 2563 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการเข้าร่วมการถ่ายทอดสดงานวันต่อต้านคอร์ชันสากล (ประเทศไทย)  21 ธ.ค. 2563 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  21 ธ.ค. 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒  8 ธ.ค. 2563 290
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  4 ธ.ค. 2563 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมวินัยเบื้องต้น  3 ธ.ค. 2563 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  9 พ.ย. 2563 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  4 พ.ย. 2563 89
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 52