หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   นายกเทศมนตรีตำบลลานหอย พบปะพูดคุย กับนักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลานหอย   27 ม.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   นายกเทศมนตรีตำบลลานหอย มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการทำกระเป๋าเชือกกล้วย    27 ม.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลานหอย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโรงเรียนผู้สูงอายุ    27 ม.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   กองช่างออกดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้อาคารบ้านเรือนและสายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลลานหอย หมู่ที่ 2   27 ม.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานหอย   กองคลัง เทศบาลตำบลลานหอย ออกสำรวจรังวัดป้ายโฆษณาร้านค้า ในเขตเทศบาลตำบลลานหอย หมู่ที่ 4   27 ม.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองอ้อ   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๙๐-๐๐๑ สายบ้านหนองอ้อ-บ้านดงยาง ตำบลหนองอ้อ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑,๙   27 ม.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านหลุม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)   27 ม.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านสวน   โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่4/2564 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่2/2564   27 ม.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีคีรีมาศ   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคฟซีล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.79-005 สายลอยฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองตลับ ตำบลศรีคีรีมาศ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,660 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1   27 ม.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังไม้ขอน   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   27 ม.ค. 2564 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,656