หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านป้อม   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสำเริง ขาวป้อม หมุ่ 3 บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม    22 ต.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.คลองมะพลับ   กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563   22 ต.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.คลองมะพลับ   กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    22 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เมืองบางยม   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.เมืองบางยม   22 ต.ค. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองเก่า   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย   22 ต.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีคีรีมาศ   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)   22 ต.ค. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดครงการส่งเสริมประเพณีสำคัญของไทยกิจกรรมส่งเสริมและสืบวฃสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564   22 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นครเดิฐ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปี 2564   22 ต.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองจิก   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมใจ แฟงพุ่ม หมู่ที่ 12   22 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังน้ำขาว   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.วังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   22 ต.ค. 2563 40
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,463