หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 418/2563 เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
คำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 769/2562เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 150  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 787/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 356  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 472/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 121  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการประกวดคำขวัญรณรงค์ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16