หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 95  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 787/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 472/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการประกวดคำขวัญรณรงค์ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 945/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนฝ่ายตรวจสอบระบบบัญชีและผู้ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 944/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการโยธา [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16