หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งสมาชิก อปพร ปฏิบัติหน้าที่รักษาความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรงานฉลองสัญาบัติ เจ้าโอวาสวัดดอนสัก ตำบลไกรกลาง [ 17 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 74  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง กรณีครบวาระ [ 17 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 85  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๖/๒๕๕๘ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ [ 17 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 92  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๕/๒๕๕๘ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ [ 17 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 88  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินจัดหาพัสดุ [ 17 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 87  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ [ 17 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 87  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกลกลาง ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 17 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 127  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๗๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ [ 1 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 503  
 
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)     17