หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง เลื่อนการประชาคมตำบลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 28 ม.ค. 2559 ]  อ่าน : 87  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 783/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 13 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 126  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่๑๐๔/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่า [ 22 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 102  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่๑๐๓/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ [ 22 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 102  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่๑๐๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติในการกำกับการเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา [ 22 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 115  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่๑๐๐/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ [ 22 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 140  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่๙๙/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา [ 22 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 91  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่๙๘/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ [ 22 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 87  
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 17