หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 วันจันทร์ ที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันศุกร์ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 วันศุกร์ที่ ๑4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประชุมสภา สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6