หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 20 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2      3      4      5