หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 20 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 21 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 21 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
   1     (2)     3      4      5      6