หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 13 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 22 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 7 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 [ 2 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 [ 14 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 [ 17 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 4  
 
   1      2     (3)     4      5      6