หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 28 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 16 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 [ 14 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 27  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 [ 15 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. [ 15 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 31  
 
   1      2      3     (4)     5      6