หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 [ 5 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [ 25 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 [ 23 ก.พ. 2558 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘ [ 19 ม.ค. 2558 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ [ 19 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 [ 21 เม.ย. 2557 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 [ 10 มี.ค. 2557 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 [ 3 มี.ค. 2557 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลางครั้งแรก ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 [ 26 ก.พ. 2557 ]  อ่าน : 17  
 
   1      2      3      4     (5)     6