หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนเมษายนพ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)