หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ประกาศแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ประกาศรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40