หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
   
 
ประกาศแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขแบบบัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไขครั้งที่ [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การกำหนดเงินที่เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารสน่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39