หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
   
 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ และสรุปสาระสำคัญ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แนวทางการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย [ 22 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
พจนานุกรมสมรรถนะ [ 24 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 24 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 88  
 
คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 65  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 22 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 76  
 
แนวทางข้อหารือ กฏหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2557 - 2558 [ 31 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 102  
 
การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ [ 15 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 260  
 
  (1)     2