หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 55  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 40  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 48  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [ 15 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 163  
 
  (1)     2      3      4