หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 185  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 125  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 62  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 78  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 54  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 62