หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่ [ 5 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 217  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมระเบียบวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมและศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงาน อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมการเขียนโครงการ และการออกแบบประเมินโครงการ [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)