หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายอัมพร ฉันทรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
089-563-8836
 

ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย รวมระยะทาง
23.900 กม.

ถนนคอนกรีต จำนวน 22 สาย รวมระยะทาง
5.300 กม.

ถนนดินลูกรัง จำนวน 24 สาย รวมระยะทาง
19.500 กม.
   
ตำบลไกรกลางมีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 8 สาย ดังนี้

คลองเหมืองช้าง

คลองยางโทน

คลองหนองเทโพ

คลองหนองสรวง

คลองหนองหลอด

คลองวังทอง (แม่ยมสายเก่า)

ครองเรียง คลองทราย

คลองวัดโบสถ์
 
       
 
ฝายน้ำล้น จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5
 
ประตูน้ำ จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3
 
สระน้ำ จำนวน 10 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 8 แห่ง หมู่ที่ 1-8
 
คลองขุด จำนวน 5 สาย
    - คลองลุ ไหลผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ระยะทาง 1,200 เมตร
    - คลองทุ่งปู่กอง ไหลผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,200 เมตร
    - คลองล้องตาลี่ ไหลผ่านหมู่ที่ 2 ระยะทาง 400 เมตร
    - คลองลำขวัญ ไหลผ่านหมู่ที่ 4 ระยะทาง 850 เมตร
    - คลองเฉลิมพระเกียรติ ไหลผ่านหมู่ที่ 8 ระยะทาง 900 เมตร