หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
084-594-4452
 
 
คู่มือประชาชน:งานบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน:งานป้องและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
คู่มือประชาชน:งานบริการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
คู่มือประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือประชาชน:การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือประชาชน:การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือประชาชน:การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือประชาชน:ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/บ้านพัก ขอนุญาตรับรองการปลูกสร้างบ้าน ขออนุญาตใบประกอบกิจการน้ำมัน
คู่มือประชาชน:การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือประชาชน:การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการบอกเลิกกิจการ
 
  (1)     2      3