หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
งานบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานป้องและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
งานบริการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
การจดทะเบียนพาณิชย์
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
การจัดเก็บภาษีป้าย
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/บ้านพัก ขอนุญาตรับรองการปลูกสร้างบ้าน ขออนุญาตใบประกอบกิจการน้ำมัน
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการบอกเลิกกิจการ
 
  (1)     2      3