หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 


นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวชนาทิพย์ ขำพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารสุข และสิ่งแวดล้อม


นางวัชรา เทพทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร รก.
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข


นางสาววรางคนางค์ ใจวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสังวาลย์ อ่ำยิ้ม
ผช.นวก.สาธารณสุข


นาย สมเดช แสงทอง
พนักงานขับรถขยะ