หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 


นายทิวากรณ์ พันธ์ธัญกิจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทิวากรณ์ พันธ์ธัญกิจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสการและสังคม


นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายสังคมสงห์เคราะห์


นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


นางสาววิไลวรรณ สังข์จันทร์
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน


นางเรณู บัวเผื่อน
ผช.จพง.ธุรการ


นายอภิชาติ อ่ำยิ้ม
คนงานทั่วไป