หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบกฏหมายที่ใช้ในกิจการสภา
 

        วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่ใช้ในงานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒.  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องภิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลสามารถบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์

เขียนโดย   คุณ อบต.ไกรกลาง

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 09.25 น. [ IP : 182.52.243.149 ]  
 

เยี่ยมเลยครับ

เขียนโดย   คุณ อ๊อด

วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 10.07 น. [ IP : 118.172.145.97 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)