หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 
 
น้ำหมู่ที่ 1  887 1 28 ม.ค. 2562
สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   762 1 12 ธ.ค. 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบกฏหมายที่ใช้ในกิจการสภา  800 1 10 ก.ค. 2561
  โครงการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๑    219 1 4 มิ.ย. 2561
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำชุมชนเข้มแข็ง  309 0 13 ก.พ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น  825 1 9 ต.ค. 2560
โครงการด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559  583 1 22 มิ.ย. 2560
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วม  662 2 18 พ.ค. 2560
โครงการเยาวชนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  382 0 26 เม.ย. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  442 0 4 ก.พ. 2560
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6