หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
น้ำหมู่ที่ 1  844 1 28 ม.ค. 2562
สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   320 1 12 ธ.ค. 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบกฏหมายที่ใช้ในกิจการสภา  746 1 10 ก.ค. 2561
  โครงการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๑    209 1 4 มิ.ย. 2561
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำชุมชนเข้มแข็ง  295 0 13 ก.พ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น  799 1 9 ต.ค. 2560
โครงการด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559  570 1 22 มิ.ย. 2560
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วม  650 2 18 พ.ค. 2560
โครงการเยาวชนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  374 0 26 เม.ย. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  432 0 4 ก.พ. 2560
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6