หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายอัมพร ฉันทรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
089-563-8836
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบกฏหมายที่ใช้ในกิจการสภา  1125 1 11 ส.ค. 2564
สระน้ำ อบตไกรกลาง__เปิดให้บริการหรือเปล่าครับ.  5795 1 8 พ.ค. 2564
ขี้หมูเหม็นมาก  222 1 21 ก.ค. 2563
น้ำหมู่ที่ 1  1137 1 28 ม.ค. 2562
สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   987 1 12 ธ.ค. 2561
  โครงการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๑    361 1 4 มิ.ย. 2561
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำชุมชนเข้มแข็ง  443 0 13 ก.พ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น  939 1 9 ต.ค. 2560
โครงการด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559  673 1 22 มิ.ย. 2560
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วม  740 2 18 พ.ค. 2560
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6